چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
پیام دکتر مرتضی کوکبی عضو محترم کمیته علمی همایش ملی «کتابخانه های تخصصی: مسائل، فرصت ها و رویکردها»
1396/10/24

بسیار خرسندم که عضو کمیتۀ علمی چنین همایشی هستم. با توجّه به اهمیّتی که کتابخانه های تخصّصی در پیشرفت کشور دارند این همایش از اهمیّتی درخور برخوردار است، به ویژه در استان خوزستان که در صنعت کشور نقش مهمّی ایفا میکند. امیدوارم و اطمینان دارم که این همایش از اقبال خوبی برخوردار خواهد شد و نتایج مثبت آن برای صنعت کشور و به ویژه خوزستان فراوان خواهد بود. به امید دیدار عزیزان در این همایش.