چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
قالب بندی صفحات + شیوه نامه نگارش مقاله
1396/11/01

اساتید، پژوهشگران، کتابداران، دانشجویان و فرهیختگان گرامی؛
با توجه به تصمیم اعضای هیأت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خوزستان و اعضای محترم کمیته علمی همایش، جهت انتشار کتاب مجموعه مقالات همایش ملی «کتابخانه های تخصصی: مسائل، فرصت ها و رویکردها»، لطفاً مقالات خود را ابتدا فقط با توجه به فایلی که به پیوست قرار دارد (شامل قالب بندی صفحات، فاصله خطوط، تورفتگی پاراگراف ها و شیوه نامه نگارش مقاله) تنظیم نموده و سپس از طریق سامانه همایش ارسال فرمایید.

برای دریافت قالب بندی صفحات و شیوه نامه نگارش مقاله به این لینک مراجعه نمایید.