چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
اعلام شماره حساب انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خوزستان
1396/11/04

واریز هزینه ها:

- واریز بصورت فیش بانکی و ارسال تصویر و شماره آن از طریق سامانه کاربری از طریق واریز به شماره حساب سیبا به شماره 0111339320006 بنام زاهد بیگدلی و معصومه رضایی هم اکنون فعال می باشد. 

- واریز از طریق کارت به کارت و ارسال تصویر تایید پرداخت از طریق سامانه کاربران به شماره کارت 6037997387211791
واریز از طریق سایر بانکها بصورت پرداخت بین بانکی شبا نیز امکانپذیر می باشد:


شناسه شبا حساب انجمن :  IR960170000000111339320006 

لازم به ذکر است در صورت عدم ارسال تصویر پرداخت جهت تایید ثبت نام شما در سامانه تکمیل نخواهد شد.

در صورت هر گونه سوال میتوانید از طریق راههای ارتباط با همایش با دبیرخانه تماس بگیرید.

با تشکر