چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی شاخه خوزستان برگزار می‌کند:
1396/09/05

به گزارش روابط عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خوزستان، اسفند ماه 1396، اهواز میزبان فرهیختگان و پژوهشگران در همایش کتابخانه های تخصصی: مسائل، فرصت‌ها و رویکردها خواهد بود.

هدف از برگزاری این همایش ارتقای خدمات کتابخانه های تخصصی و تلاش در راستای رسیدن به اهداف آن و تغییر دیدگاه مدیران نسبت به کتابخانه های مذکور می باشد.

در این همایش اقدام به اخذ چکیده نخواهد شد و تاریخ ارسال اصل مقالات 96/10/20، اعلام نتایج 96/11/30 خواهد بود.

پروفسور زاهد بیگدلی، دبیر علمی این همایش و استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه پژوهشگران گرامی با مراجعه به سایت hamayesh.klisa.ir می توانند در همایش ثبت نام و از محورهای همایش اطلاع حاصل نمایند، خاطرنشان کرد: این همایش در روز 16 اسفند ماه سال جاری در استان خوزستان، شهر اهواز برگزار می شود.

همچنین آدرس دبیرخانه همایش واقع در اهواز، کیانپارس، جاده ساحلی، پارک دولت، کتابخانه مرکزی استان خوزستان، آماده پاسخگویی پرسشهای عزیزان در خصوص همایش خواهد بود.