چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
شیوه نامه نگارش و ارسال مقاله
1396/09/05

برای آگاهی از شیوه ی نگارش و ارسال مقاله میتوانید از فایل زیر استفاده نمایید.

لازم به ذکر است تنها مقالاتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که تمامی موارد مندرج در فایل راهنما را رعایت کرده باشند.

برای دانلود بر روی این لینک کلیک نمایید.